natalia2[/imagefra11223921_921104484608611_4235534375198830100_nme]

 

 • projektowanie placów zabaw dla dzieci
 • projektowanie ogrodów na dachach
 • projektowanie ogrodów na tarasach
 • projektowanie ogrodów zimowych
 • aranżacja zieleni we wnętrzach
 • projektowanie systemów automatycznego nawadniania
 • projektowanie oświetlenia ogrodu
 • projektowanie małej architektury ogrodowej
 • projektowanie nawierzchni ogrodowe
 • projektowanie elementów wodnych w ogrodzie
 • sporządzanie inwentaryzacji istniejącej roślinności
 • opracowywanie harmonogramu i zasad pielęgnacji roślinności
  istniejącej jak i nowo założonej
 • kompleksowa realizacja projektów terenów zieleni
 • sadzenie i transport materiału roślinnego
 • zakładanie trawników (z rolki, z siewu)
 • budowa małej architektury ogrodowej
 • budowa nawierzchni ogrodowych
 • zakładanie systemów automatycznego nawadniania
 • budowa elementów wodnych
 • montaż oświetlenia ogrodowego
 • serwis pielęgnacyjny ogrodów
 • prowadzenie nadzoru autorskiego
 • sprzedaż kamienia, kostki granitowej